13-17 dec | Historisch hoge inflatie: wat zijn de centrale banken van plan?

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zullen deze week het beursnieuws domineren. De ogen van beleggers zijn gericht op de belangrijke monetaire beleidsbeslissingen die centrale banken gaan nemen, omdat de uitkomsten ervan mede bepalen welke koers de economie in 2022 zal gaan varen. Grote besluiten van de centrale banken hebben invloed op alle sectoren.

Lees in deze BUX Headlines welke invloed de beslissingen van de Fed en ECB deze week kunnen hebben op de beurs en met welke ETF’s je daar mogelijk op in kunt spelen.

Gaat de Fed de duimschroeven verder aandraaien?

Leden van de Amerikaanse Federal Reserve komen op dinsdag 14 en woensdag 15 december bijeen om de toekomst te bespreken. En die is troebeler dan ooit. De inflatie is de pan uit gerezen en de recent opgedoken omikronvariant zorgt voor veel onzekerheid over het verdere verloop van de coronapandemie.

Daar komt nog bij dat de Verenigde Staten te maken hebben met een vertraging van de werkgelegenheid, wat kan gaan meespelen in de te voeren discussie. Jerome Powell, die net is herkozen als Fed-voorzitter, zal daarom belangrijke beslissingen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de economische omstandigheden niet verslechteren. 

Sinds de eerste lockdowns in maart 2020 heeft de Fed veel geld in de economie gepompt om die draaiende te houden. Simpel uitgelegd doet de Fed dat door elke maand voor miljarden dollars aan obligaties op te kopen

Nu vinden sommige leden van de Fed dat het tijd is om deze geldkraan wat verder te gaan dichtdraaien. Deze leden, ook wel ‘haviken’ genoemd, roepen op tot een strakker monetair beleid. Het proces van het ‘afbouwen’ van obligatieaankopen is inmiddels ingezet. De haviken menen dat dit gaat helpen om de flink hoog geworden inflatie tegen te gaan.

En hoe zit het met Europa?

Hier in Europa hebben we veel van dezelfde problemen als in de VS, die het gevolg zijn van de snel stijgende inflatie. Daarom zullen de 24 leden van de Raad van Bestuur van de ECB op donderdag 16 december bijeenkomen om het nieuwe monetaire beleid in de eurozone uit te stippelen. Ze gaan dan kijken welke maatregelen ze kunnen nemen om de economische gevolgen in te dammen als gevolg van de aanhoudende pandemie. 

Een van de opties is daarin het voortzetten van het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program). Dit is een systeem voor de opkoop van activa waarmee tijdens de pandemie meer dan 1.850 miljard euro in de financiële markten kon worden gepompt. Dit programma loopt af in maart 2022 en de ECB gaat kiezen uit twee mogelijke oplossingen:

1. Het PEPP verlengen, maar minder geld injecteren dan tot nu toe is gedaan. Deze optie wordt minder waarschijnlijk geacht omdat het PEPP een tijdelijke oplossing was, en veel landen in de eurozone in 2022 mogelijk weer een bbp-groei op het niveau van voor corona kunnen laten zien. 

2. De inmiddels klassieke oplossing van het opkopen van activa (ook wel bekend als het APP – asset purchase programme) opvoeren tot 20 miljard euro per maand. Dit is een meer waarschijnlijke optie. Sommige leden van de Raad van Gouverneurs vinden deze optie echter te soepel en niet rigoureus genoeg.

Sommige analisten waarschuwen ook dat de ECB misschien niet vol zal durven inzetten op een specifieke strategie voor de lange termijn, kijkend naar de aanhoudende onzekerheid in Europa over de economische gevolgen van de coronapandemie.

Hoe kan dit je portfolio beïnvloeden?

De beslissingen van de Fed en ECB kunnen voor volatiliteit gaan zorgen op beurs en kunnen daarmee ook je portfolio beïnvloeden. 

Volatiliteit biedt ook kansen voor beleggers. Hieronder vind je een greep uit de ETF’s op BUX Zero, waarin aandelen en obligaties zijn opgenomen waarbij we beweging kunnen gaan zien na de bekendmaking van de plannen van de Fed en ECB.

Wil je meer lezen over ETF’s en weten wat je ermee kunt als belegger? Neem dan een kijkje in ons ETF Kenniscentrum.

Economische kalender

Maandag – Handelsbalans in Nederland (oktober). OPEC maandelijks verslag.

Dinsdag – Industriële productie in de eurozone (oktober). Consumentenvertrouwen in Ierland (december). Kwartaalcijfers van Colruyt, Compagnie des Alpes, Ceconomy en Aspen.

Woensdag – Definitieve inflatiecijfers in Frankrijk, Spanje en Italië (november). Economische prognoses en rentebesluit van het FOMC in de VS. Kwartaalcijfers van Industria de diseño textil, Metro en Figeac Aero.

Donderdag – Werkloosheidspercentage in Nederland (november). PMI diensten en de prognose over van de industrie in Duitsland en de eurozone (december). Handelsbalans in de eurozone (oktober). ECB-rentebesluit en persconferentie. Vergadering van de Europese Raad. Kwartaalcijfers van Adobe, Accenture en Fedex.

Vrijdag – Handelsbalans in Spanje (oktober). Definitieve inflatie in Oostenrijk en de eurozone (november). Vergadering van de Europese Raad. Kwartaalcijfers van Exel Industries.

Fijne beursweek!

Deze editie van BUX Headlines is geschreven door Clémentine Pougnet.

Alle opvattingen, meningen en analyses in dit artikel dienen niet geïnterpreteerd te worden als persoonlijk investerings advies. Individuele investeerders dienen hun eigen beslissingen te maken of onafhankelijk advies in te winnen. Dit artikel is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid op beleggingsgebied te bevorderen en wordt beschouwd als marketing communicatie.

Laden