trends 2022

Wat worden de belangrijkste beleggingstrends van 2022?

Beursjaar 2021 werd gekenmerkt door Covid-19 en nieuwe lockdowns. Maar wat zullen de belangrijkste tendensen zijn voor het komende jaar? Zal de inflatie normaliseren? En met welke beleggingstrends kun je als belegger nog meer reken houden, vooruitblikkend op 2022?

BUX Content Lead Angelika vroeg het Dr. Martin Lück, Chief Investment Strategist voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Oost-Europa, bij vermogensbeheerder BlackRock.

Dr. Lück, voordat we naar 2022 kijken. Hoe was het afgelopen jaar?

“2021 verliep niet helemaal zoals verwacht. Aan het begin van het jaar zorgden de vaccins tegen Corona voor optimisme. De verwachting was dat mensen die twee keer waren ingeënt niet meer ziek zouden worden en dat het sociale leven snel weer terug zou keren naar normaal. In plaats daarvan nam de vaccinatiebescherming veel sneller af dan verwacht. Er waren dus tegenslagen bij het indammen van de pandemie en dus ook bij het economisch herstel.”

Natuurlijk hebben farmaceutische bedrijven zoals Pfizer en BioNtech van Corona geprofiteerd

“Ja, maar dat is iets wat we in de toekomst zullen blijven zien. We hebben nu gezien hoe snel onze wereld door een pandemie kan worden opgeschud. We weten dat deze ziekteverwekkers er altijd zullen zijn, en dat ze vaker ook gaan voorkomen. Hier wordt massaal onderzoek naar gedaan en de farmaceutische industrie weet hoeveel zakelijke mogelijkheden er nog voor hen in het verschiet liggen.”

Welke beleggingsstrategie was succesvol dit jaar?

“Als je meer aandelen in je portfolio had dan andere beleggingsproducten, heb je in 2021 een goede rendementen kunnen behalen. Met aandelen kon je profiteren van de  zeer lage reële rentetarieven. Omdat de inflatie sneller steeg dan de rente, hadden we deze lage reële rente. Daarbij hebben bedrijven enorme winsten gemaakt. Zij konden de hogere productiekosten doorberekenen aan de consument, omdat die over veel geld beschikte en bereid was die prijzen te betalen. Dat heeft de bedrijfswinsten vervolgens opgedreven.”

Kunnen de recordrendementen op de aandelenmarkten in 2022 aanhouden?

“Ik denk niet dat we dezelfde dynamiek zullen blijven zien. Maar ik verwacht ook geen drastische tegenwind, tenzij we een verrassende wending aan het rentefront gaan zien. Ik denk persoonlijk dat techaandelen zullen blijven domineren. Waarbij we een verschuiving gaan zien van FAANG naar andere techgebieden, zoals kunstmatige intelligentie, 5G of de groene revolutie. Daar liggen gigantische kansen.”

Wat zijn de groeiverwachtingen voor het komende jaar?

“Wat echt interessant is, zijn niet zozeer de exacte cijfers, maar vooral de timing van de economische groei in verschillende delen van de wereld. Voor Corona hadden we een gesynchroniseerde wereld. De economische cycli in Europa, Azië en Amerika volgden elkaar meestal op. Corona heeft deze dynamiek volledige op zijn kop gezet.

Het virus dook bijvoorbeeld voor het eerst op in China en dwong het land in januari 2020 tot de zwaarste lockdown ter wereld. Dankzij deze lockdown kon China zijn economie op 1 april 2020 weer heropenen, wat China een jaar voorsprong gaf op de VS en Europa. De voorheen gesynchroniseerde wereld werd daardoor asynchroon.”

Hoe wordt dat precies uitgedrukt?

“Als we tegen deze achtergrond naar het jaar 2022 kijken, zien we een solide groei voor de VS, maar de vraag is of daar een vierde golf zal komen. Corona is nog steeds een gevaar voor Europa en de VS, maar ik ben optimistischer over China, omdat zij Covid beter onder controle hebben. Wat groei betreft, zie ik China voorop lopen. Samen met zijn buren in Azië, gevolgd door de VS, en dan pas Europa.”

We hebben op dit moment hoge inflatiecijfers en lage rentetarieven. Hoe gaat het monetaire beleid er het komende jaar uitzien?

“Tenzij er iets onverwachts gebeurt, zal de Amerikaanse Federal Reserve de rente in 2022 naar verwachting aanpassen, maar de Europese Centrale Bank niet. Dit heeft te maken met de verschillen in inflatieontwikkeling, die in de VS veel sterker zijn.

Ik verwacht dat het inflatiecijfer in Europa zal normaliseren. En dat daarbij het effect van de olieprijs en de problemen in de toeleveringsketens zullen afnemen, net als de kloof tussen vraag en aanbod, dat een grote motor van de inflatie is. Het inflatiecijfer in de eurozone zal tegen eind 2022 waarschijnlijk weer zo’n 2% bedragen. In de VS zal dit langer duren door de effecten van het begrotingspakket en de arbeidsmarkt.”

In 2021 hebben we te maken gehad met knelpunten in toeleveringsketens: kunnen we daarvan profiteren op de lange termijn?

“Dat zal gaan normaliseren, maar dat zal langer duren dan verwacht. Ik vergelijk het graag met een file op de snelweg. Als het probleem is opgelost, begint het verkeer weer te stromen, maar niet gestaag. Bovendien kan het altijd haperen. Dit zou vaak kunnen gebeuren als er in bepaalde landen weer lockdowns zijn.

Het zal lang duren voordat deze bevoorradingsketens weer volledig hersteld zijn. Dan is er een zekere reorganisatie van bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe verkoopkanalen en nieuwe bevoorradingsbronnen. De globalisering moet na Covid-19 opnieuw worden geijkt.”

Welke sectoren zijn het meest door deze leverings-file getroffen?

“Dat zijn natuurlijk de makers en gebruikers van halfgeleiders, maar ook andere elektronische componenten die in een groot aantal producten zijn ingebouwd. Een andere sector is energie. De huidige hoge prijzen zijn deels te wijten aan onderbroken bevoorradingsketens, maar ook aan de asynchroniteit van de oplevingen. Toen de Chinese economie weer aantrok, heeft China op grote schaal grondstoffen opgekocht.”

Over energie gesproken, welke beleggingstrends ziet u na de klimaatconferentie in Glasgow?

“Allereerst was ik teleurgesteld over Glasgow, maar niet erg verrast. Wij geloven dat het klimaatrisico niet alleen een beleggingsrisico is, maar dat de klimaatverandering ook beleggingskansen creëert door de groene transformatie.

We hebben ook gigantische overdrachten naar ontwikkelingslanden en opkomende landen nodig. Als China alleen al verantwoordelijk is voor meer dan 30% van de CO2-uitstoot, dan hebben we ook China aan de onderhandelingstafel nodig. De hele klimaatcrisis is een enorme verdelingsstrijd.”

Hoe kun je het beste investeren in deze verandering?

“Dit jaar al is de vraag naar duurzame producten enorm toegenomen. Beleggingsportfolio’s zullen steeds duurzamer moeten worden. Men moet het regelgevingsrisico van ‘bruine energie’ op langere termijn in het oog houden en in het portfolio omschakelen naar groene energie en de groene transformatie.

Dus of je belegt in de bedrijven die er het meest van profiteren, of in de bedrijven die er het minst onder de transformatie te lijden hebben. De gezondheidssector heeft bijvoorbeeld weinig te duchten van de regels om klimaatdoelstellingen te halen. Er liggen ook kansen voor bedrijven in de techsector, behalve voor de bedrijven die veel elektriciteit gebruiken.”

Over intensief energieverbruik gesproken: cryptocurrencies staan daar ook om bekend. Zal daar regelgeving voor komen?

“Om eerlijk te zijn zijn cryptocurrencies voor mij geen valuta, omdat ze geen valutafunctie vervullen. Ik zie ze als speculatie omdat ze geen intrinsieke waarde hebben. Blockchaintechnologie is ook nog veel te traag. We hebben eerst een technologische revolutie nodig richting quantum computing om de blockchain met een acceptabele snelheid te laten werken.”

“Een ander punt is dat mining inderdaad ongelooflijk energie-intensief is, waardoor het op een gegeven moment niet meer rendabel is. Er zijn echter inmiddels zoveel fans dat crypto’s een blijvertje zullen zijn. Maar de regelgeving zal komen.”

In hoeverre zijn crypto’s geschikt als aanvulling voor beleggers in de portefeuille?

“Niet op het gebied van langetermijnbeleggingen, maar op het gebied van speculatie. Veel beleggers hebben een soort speelgeld-rekening waarmee ze voor de lol in risicovollere producten beleggen. Dat heeft in ieder geval effect op de leercurve.”

Laatste vraag: in welke drie producten gaat u of blijft u beleggen in 2022?

“Technologieaandelen zullen in 2022 in mijn portfolio blijven, ook al zullen ze in 2022 niet zo snel groeien als voorgaande jaren. Ik beleg ook in vastgoed en dat zal ik ook aanhouden. En tot slot wil ik een bepaalde hoeveelheid liquide middelen achter de hand houden voor toekomstige mogelijkheden. Dat zorgt natuurlijk voor kosten, maar geeft me ook flexibiliteit. Ik denk dat het komende jaar een stuk volatieler zal zijn en ik wil cash achter de hand houden om op korte termijn te kunnen beleggen als er zich kansen voordoen.”

Dr. Martin Lück
Dr. Martin Lück is BlackRock’s Chief Investment Strategist voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Oost-Europa. In deze functie is hij de belangrijkste contactpersoon in de regio voor economische en beleggingskwesties.

Alle opvattingen, meningen en analyses in dit artikel dienen niet geïnterpreteerd te worden als persoonlijk investerings advies. Individuele investeerders dienen hun eigen beslissingen te maken of onafhankelijk advies in te winnen. Dit artikel is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid op beleggingsgebied te bevorderen en wordt beschouwd als marketing communicatie.

Laden