Ondergewaardeerde aandelen: zo herken je ze

Als je een portefeuille aan het opbouwen bent voor rendement op de lange termijn en je wil dat doen aan de hand van aandelen met een hoog groeipotentieel, dan ben je op zoek naar ondergewaardeerde aandelen.

Maar hoe weet je of een aandeel ondergewaardeerd is? Aan de hand van een aantal ratio’s en indicatoren kan je daarachter komen. Hieronder bekijken we de vier meest voorkomende.

Koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding (K/W), in het Engels de Price/Earnings ratio (P/E), zet de prijs van een aandeel af tegen de hoeveelheid winst dat een bedrijf maakt.

Om dit te berekenen, nemen we de huidige prijs van een aandeel en delen we deze door de winst per aandeel van het bedrijf. Hoe lager de K/W (P/E), hoe beter, want je betaalt minder voor de winst die het bedrijf maakt.

Normaliter wordt de K/W van het bedrijf vergeleken met het gemiddelde van zijn sector. De koers-winstverhouding van Ford wordt bijvoorbeeld vergeleken met het gemiddelde van andere autofabrikanten. Als het onder het gemiddelde ligt, is dat een goed teken: een ondergewaardeerd aandeel.

De koers-winstverhouding is echter niet betrouwbaar in het signaleren van ondergewaardeerde aandelen wanneer we startups analyseren, startups hebben namelijk over het algemeen een zeer hoge verwachte groei hebben maar maken nog geen winst. De ratio zal in dat geval dan ook negatief uitkomen.

Koers boekwaarde

De koers-boekwaarde, in het Engels Price-to-Book (P/B) ratio vergelijkt de aandelenkoers met de totale waarde van de activa van een bedrijf, ook wel de ‘boekwaarde’ genoemd.

Om deze verhouding te krijgen, delen we de aandelenkoers door de netto activa per aandeel. Deze indicator geeft aan hoeveel je betaalt voor een deel van de tastbare (materiële) (feitelijk verkoopbare) eigendommen van het bedrijf.

Met andere woorden, de koers-boekwaarde geeft aan hoeveel geld je terugkrijgt als het bedrijf morgen failliet wordt verklaard. Over het algemeen geldt dat als de waarde tussen 0 en 1 ligt, het bedrijf waarschijnlijk ondergewaardeerd is.

Bij bedrijven met een hoge immateriële activa (zoals patenten, copyright, merken) wordt de koers-boekwaarde vaak niet goed weergegeven, omdat bij de berekening geen rekening wordt gehouden met de immateriële activa. De waarde van immateriële activa is namelijk een stuk moeilijker te bepalen dan van materiële activa.

Dividendrendement

Dit is de verhouding tussen de jaarlijkse dividenden van een bedrijf en de huidige aandelenkoers. Hoe hoger de uitkomst van dividend/koerswaarde is, hoe hoger het dividendrendement ligt.

Voor lange termijnbeleggers is deze indicator er daarom zeker 1 om rekening mee te houden. Maar let op! Het dividendrendement kan hoog oplopen simpelweg omdat de aandelenkoers daalt, wat meestal betekent dat het dividend binnenkort zal worden verlaagd. Denk bijvoorbeeld aan Shell!

Price/Earnings-to-growth (PEG)

De PEG (heeft niet echt een vertaling) heeft een iets andere benadering dan de eerder besproken ratio’s. Waar bovenstaande indicatoren handig zijn om een ​​idee te krijgen van de waarde van een aandeel op dit moment, is de PEG gericht op de toekomstige waarde van een aandeel. En we weten allemaal dat beleggers bij het zoeken naar ondergewaardeerde aandelen rekening moeten houden met het toekomstige winstpotentieel van een bedrijf.

En dat is dus waar de PEG van pas komt. Het gebruikt de eerdergenoemde koers/winstverhouding, maar houdt ook rekening met het verwachte groeipercentage van het bedrijf, meestal voor de komende vijf jaar. Om de PEG te berekenen, nemen we de K/W en delen deze door de verwachte winstgroei.

Doordat de verwachte winstgroei wordt gebruikt in plaats van de huidige winstgroei, is het een completere indicator dan de K/W. In het algemeen wordt de PEG beschouwd als de meest betrouwbare ratio om uit te zoeken of een bedrijf ondergewaardeerd is of niet. Om deze reden zullen we het hieronder gebruiken om vijf ondergewaardeerde aandelen op BUX te vinden.

Een bedrijf dat correct gewaardeerd is moet in theorie een PEG ratio hebben van 1. Is de PEG lager dan 1, dan is het aandeel ondergewaardeerd. Maar is de uitkomst hoger dan 1, dan is het overgewaardeerd. Als de ratio negatief is, betekent dit dat het bedrijf verlies lijdt of dat de winst naar verwachting zal dalen! In dit geval: RUN!

Alle opvattingen, meningen en analyses in dit artikel dienen niet geïnterpreteerd te worden als persoonlijk investerings advies. Individuele investeerders dienen hun eigen beslissingen te maken of onafhankelijk advies in te winnen. Dit artikel is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid op beleggingsgebied te bevorderen en wordt beschouwd als marketing communicatie.

Laden