Rentevergoeding op niet-belegd cash

BUX wil jou meer met je geld laten doen. Om je financiële doelen een stapje dichterbij te brengen, bieden we je een rentepercentage van 2,75% over niet-belegde cash.

Misschien houd jij strategisch een cashreserve aan in je portfolio, zodat je snel kunt inspelen op gunstige marktomstandigheden. Maar dat betekent niet dat dat geld niets hoeft op te leveren. Want met een aantrekkelijke rente willen we je belonen omdat je het bij ons laat staan. Je kunt dus een passief inkomen verdienen zonder dat je daadwerkelijk hoeft te beleggen.

  • Alle BUX-gebruikers die de onboarding hebben doorlopen, bouwen direct een rentevergoeding op over hun niet-belegde cash.
  • De rentevergoeding wordt dagelijks berekend op basis van het cashsaldo en het rentepercentage.
  • Je kunt een rentevergoeding krijgen over een saldo van maximaal € 100.000.
  • De rentevergoeding wordt elke maand uitgekeerd. Dit gebeurt doorgaans in de eerste twee weken van de daaropvolgende maand.

Welke BUX-gebruikers kunnen rentevergoeding krijgen over hun cash?

Als je als BUX-gebruiker de KYC-check hebt afgerond, kun je een rentevergoeding opbouwen over je niet-belegde cash. Je account bij BUX moet wel actief zijn op het moment dat de rentevergoeding wordt uitgekeerd. Als je je BUX-account sluit, krijg je over dat kwartaal geen rentevergoeding meer.

Hoe wordt mijn rentevergoeding berekend?

Benieuwd hoe we je rentevergoeding berekenen? We controleren je dagelijkse cashsaldo één keer per dag, ook in het weekend en op feestdagen. We berekenen je dagelijkse rente door je saldo te vermenigvuldigen met het rentepercentage en de uitkomst te delen door 365. Als je een nul- of negatief saldo hebt op het moment van de controle, hanteren we voor die dag een saldo van € 0. Daarna tellen we alle dagelijkse rentewaarden van het kalenderkwartaal bij elkaar op om tot je totale kwartaalvergoeding te komen. Als je op een bepaalde dag meer dan € 100.000 had, wordt slechts € 100.000 van je saldo meegenomen in de renteberekening voor die dag.

Wanneer wordt mijn rentevergoeding uitgekeerd?

De rentevergoeding wordt elke maand toegevoegd aan je cashsaldo. Het is de bedoeling dat dit binnen de eerste twee weken na afloop van elke maand gebeurt. De rentevergoeding over januari wordt bijvoorbeeld meestal uitgekeerd in de eerste twee weken van februari.

Laden